Pin Laptop Acer Aspire 5100, 5610, 5630

  • Thời gian bảo hành: 06 THÁNG.
  • Thời gian thay thế: <1 GIỜ ( Đặt trước ).
  • Miễn phí hoàn toàn công thay thế.
Mã: AS5100/50L6 Danh mục: