Pin Laptop Acer Aspire 5100, 5610, 5630

  • Thời gian bảo hành: 06 THÁNG.
  • Thời gian sửa chữa: 2 GIỜ.
  • Giá đã có công thay thế, không thêm chi phí nào khác.
Mã: AS5100/50L6 Danh mục: