Pin Laptop Acer Aspire timelinex 5820T 4820T, 3820T

  • Thời gian bảo hành: 06 THÁNG.
  • Thời gian thay thế: <1 GIỜ ( Đặt trước ).
  • Miễn phí hoàn toàn công thay thế.
Mã: Aspire 3820T Danh mục: