Pin Laptop Acer Aspire timelinex 5820T 4820T, 3820T

  • Thời gian bảo hành: 06 THÁNG.
  • Thời gian sửa chữa: 2 GIỜ.
  • Giá đã có công thay thế, không thêm chi phí nào khác.
Mã: Aspire 3820T Danh mục: