Pin Laptop Acer MX8000, MX6400, MX6440. M460SX

  • Thời gian bảo hành: 06 THÁNG.
  • Thời gian thay thế: <1 GIỜ ( Đặt trước ) .
  • Miễn phí hoàn toàn công thay thế.
Mã: GW-8000 Danh mục: