Pin Laptop Acer MX8000, MX6400, MX6440. M460SX

  • Thời gian bảo hành: 06 THÁNG.
  • Thời gian sửa chữa: 2 GIỜ.
  • Giá đã có công thay thế, không thêm chi phí nào khác.
Mã: GW-8000 Danh mục: