Pin Laptop Asus EeePc 1025C, 1025CE, 1052CE, 1225, 1225B

  • Thời gian bảo hành: 06 THÁNG.
  • Thời gian sửa chữa: 2 GIỜ.
  • Giá đã có công thay thế, không thêm chi phí nào khác.
Mã: 1025 Danh mục: