Pin Laptop Asus EeePc 1025C, 1025CE, 1052CE, 1225, 1225B

  • Thời gian bảo hành: 06 THÁNG.
  • Thời gian thay thế: < 1 GIỜ ( Đặt trước ).
  • Miễn phí hoàn toàn công thay thế.
Mã: 1025 Danh mục: