Pin Laptop Asus EeePC 901, 1000, 1000H, 1000HD, 1000HE

  • Thời gian bảo hành: 06 THÁNG.
  • Thời gian thay thế: < 1 GIỜ ( Đặt trước )
  • Miễn phí hoàn toàn công thay thế.
Mã: 1000H Danh mục: