Pin Laptop Asus M70V, X71, G71, X72, N70SV

  • Thời gian bảo hành: 06 THÁNG.
  • Thời gian thay thế: < 1 GIỜ ( Đặt trước ).
  • Miễn phí hoàn toàn công thay thế.
Mã: A42-M70 Danh mục: